Psykoterapia Heli Korkala
   Psykoterapia      Skeematerapia
 
  
  
Skeematerapia (tunnelukko) on integratiivinen terapiamalli, joka pohjautuu kognitiiviseen terapiaan, johon on lisätty menetelmiä myös muista terapioista.
Skeematerapiassa kognitiivisen ja käyttäytymiseen kytkeytyvien tekijöiden ohella painottuvat tunnetyöskentely, kokemukselliset menetelmät ja terapiasuhteen tutkiminen.

Skeematerapiassa työstetään oireiden, kuten masennuksen, ahdistuksen tai paniikkikohtausten lisäksi syvään juurtuneita uskomusjärjestelmiä, skeemoja. Skeemat ovat jo lapsuudessa tai nuoruudessa syntyneitä ja aikuisiällä toistuvia haitallisia teemoja tai toimintamalleja, joihin sisältyy muistoja, tunteita, ajatuksia sekä kehollisia tuntemuksia.

Tunnelukoista kärsivät ihmiset saattavat kokea elämänlaatunsa heikoksi tai tuntea itsensä onnettomaksi ihmissuhteissaan ja useasti psykoterapiaan hakeutuvien moninaiset oireet saattavat nousta esille jostain ydintunnelukosta. Helpostusta elämään saadaan työstämällä tätä ydintunnelukkoa. Työstämällä skeemoja voit oppia uudella tavalla ymmärtämään menneisyyden vaikutuksia nykyhetkessä ja löytää vaihtoehtoisia toimintatapoja ja ratkaisumalleja elämääsi.