Psykoterapia Heli Korkala
   Psykoterapia      Kognitiivinen psykoterapia
      
    
   
 
 
 
 
 
 
   
     
Psykoterapiassa tähdätään hyvinvoinnin lisääntymiseen ja toimintakyvyn parantumiseen, elämässä toistuvia oireita ja ongelmia on tarkoitus lievittää ja poistaa sekä muodostaa uudenlainen suhde ongelmallisiksi koettuihin asioihin.

Kognitiivisessa psykoterapiassa käsitellään ja tutkitaan hyvinvointia rajoittavia ja epätarkoituksenmukaisia ajatustapoja sekä niiden yhteyksiä tunteisiin, ongelmallisiin kokemuksiin ja toimintatapoihin. Näiden ohella  kehitetään taitoja ongelmanratkaisuun ja haetaan uudenlaisia selviytymiskeinoja. Kognitiivisessa terapiassa harjoitellaan myös uudenlaisia käyttäytymis -ja toimintatapoja. 

Asiakkaan henkilökohtainen ja ainutkertainen kokemus ovat aina terapiatyön lähtökohtana. Terapeutti ja asiakas työskentelevät yhdessä tavoitteiden eteen. 

Kognitiivisella psykoterapialla on vahva teoreettinen ja tieteellinen pohja. Psykoterapiamuodoista se on tieteellisesti tutkituin. Kognitiivisen psykoterapian on todettu olevan tehokas hoitomuoto esimerkiksi masennustiloissa, mielialahäiriöiden hoidossa ja erilaisissa ahdistuneisuushäriöissä, kuten paniikkihäiriössä, fobioissa, pakko-oireisessa häiriössä ja traumaperäisessä stressihäiriössä. Kognitiivinen psykoterapia on tuloksellista myös vaikeissakin häiriöissä.